Van P90 naar de Leidraad Fysieke Belasting

Het vervolg naar de nieuwe, moderne leidraad

Van P90 naar de Leidraad Fysieke Belasting

Het is de afgelopen jaren onverwacht rustig geweest rondom de P90-norm en de nieuwe Leidraad Fysieke Belasting.
We weten natuurlijk allemaal dat er tussen maart 2020 en februari 2022 veel zaken anders zijn gelopen dan vooraf voorspeld. We gingen massaal van kantoor naar thuiswerken, van vergaderzaal naar Teams-meetings en van praatjes in de coffee corner naar de online pub quizzen.
Maar is er dan de afgelopen jaren niets veranderd op het gebied van de P90-norm of de Leidraad? Nee, dat is zeker niet het geval! Tijd om weer eens alle zaken op een rijtje te zetten.

De P90-norm is niet meer van deze tijd

Een aantal jaren geleden is het vanuit verschillende invalshoeken geconstateerd. De P90-norm is niet meer van deze tijd. Deze was namelijk gebaseerd op hoe de werkzaamheden van chauffeurs en beladers er in de jaren ’90 uit zagen. Zoals je weet, is er in tussentijd veel veranderd.
In 2019 schreven we ook al een blog over de onderzoeken, die zijn uitgevoerd bij diverse afvalinzamelaars. De fysieke inspanning van verschillende handelingen werd toen gemeten. Zoals een container aan de wagen hangen, zakken erin gooien of grofvuil inladen. Het doel was om een leidraad te ontwikkelen, die moderner is en beter aansluit bij het welzijn van de werknemer.

Een nieuwe, moderne Leidraad voor de Fysieke Belasting is in de maak

Inmiddels is gestart met de onderzoeksresultaten om te zetten naar een leidraad, die door alle partijen erkend wordt. Zowel door de werknemers als de werkgevers. Dat moet ook wel, want per 18 mei 2022 is de P90-norm uit de Arbocatalogus Afvalbranche gehaald. De norm wordt niet meer erkend en in theorie kan men zich daar niet meer op beroepen. Echter, de leidraad die op dit moment ontwikkeld is, wordt niet geïmplementeerd in de Arbocatalogus Afvalbranche. Toch is het een goede verandering ten opzichte van de P90-norm. Dat vindt ook de Nederlandse Arbeidsinspectie. Omdat het zowel voor de werkgever als de werknemer waardevol is dat een zo hoog mogelijk percentage fit en gezond het pensioen haalt, is het belangrijk dat afvalorganisaties in ieder geval iets met deze nieuwe leidraad doen. Elk afvalbedrijf kan op dit moment zelf overwegen hoe de leidraad geïmplementeerd wordt. Deze wordt uitgeschreven in de RI&E. De Ondernemingsraad hoort hierbij betrokken te worden en bij een inspectie van de NLA (Nederlandse Arbeidsinspectie) moet dit aangetoond kunnen worden. Het is dus belangrijk om de leidraad, passende bij jouw afvalbedrijf, goed vast te leggen.

Oproep vanuit de NVRD

Ook is er vanuit de NVRD een oproep geplaatst om deel te nemen in de werkgroep ‘Gevolgen implementeren Leidraad’. De NVRD heeft altijd al veel aandacht gehad voor dit onderwerp met hun werkgroep ‘Arbo’ en hoopt dat er veel aanmeldingen komen. Door de krachten te bundelen, maken we het met elkaar haalbaar om iedereen in de branche fit en gezond zijn of haar pensioen te laten bereiken.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen van dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.