Van de P90-norm naar de leidraad fysieke belasting

Zo bescherm je jouw medewerkers tegen te hoge fysieke belasting.

Flippo's
Wat deed jij de jaren ’90? Kocht je je eerste paar Nike Air Max, spaarde je Flippo’s of zag je Ajax de Europacup 2 en de Champions League winnen? Allemaal suffe onderwerpen, vergeleken met de invoering van de P90-norm. Want dat bracht veel teweeg, vooral in afvalland.

Het doel van de P90-norm
De P90-norm heeft als doel dat 90% van de afval inzamelende medewerkers fysiek fit is en haar pensioen haalt. De hele dag containers laden, zakken achterin de wagen gooien of grofvuil inladen is zwaar werk. Als een werkgever vrij spel zou hebben om medewerkers fysiek onbeperkt te belasten, dan zou een lager percentage fit blijven en de pensioenleeftijd bereiken.

Tijden veranderen in de afvalsector
In de jaren ’90 werd vooral ingezameld met achterladers. Er werd toen ook alleen restafval en GFT ingezameld. De tijden veranderen. Tegenwoordig wordt er veel ingezameld met zijladers. Daardoor is het niet meer nodig om containers handmatig aan de wagen te hangen.  Naast restafval en GFT zijn er nu ook papier en PMD. Deze facties bestonden toen nog niet en waren dus ook niet opgenomen in de P90-norm.

De nieuwe standaard voor fysieke belasting
Om deze logische redenen wordt er nu hard gewerkt aan een nieuwe standaard: de leidraad fysieke belasting. De leidraad neemt alle fracties mee en kijkt niet alleen naar de fysieke belasting, maar ook naar de mechanische belasting. Bovendien wordt er geen rekening meer gehouden met leeftijdsgroepen.

Goed werkgeverschap
Deze leidraad is wat minder strikt dan de voorgaande P90-norm. Het gaat bij de leidraad vooral om de achterliggende gedachte. In deze tijd, waarbij medewerkers langer werken voordat ze met pensioen gaan, hoort het bij goed werkgeverschap als je je medewerkers beschermt tegen te hoge fysieke belasting.

Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lees je hier meer over.

Geschreven door Martijn Kwakernaak.