De IT-marktverkenning in de afvalbranche

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen.

Natuurlijk, het is altijd goed om te weten wat er nieuw is in de wereld van afval en milieu. Nieuwe applicaties, nieuwe technieken, nieuwe softwareleveranciers, ze bieden allemaal wat… juist: nieuws. Waarom heeft de marktverkenning het afgelopen jaar juist een extra vlucht genomen? Erik Verschoor vertelt over zijn visie op de marktverkenning en waarom veel bedrijven in de afvalbranche juist nú actief verkennen.
Marktconsultatie en marktverkenning van de IT-mogelijkheden in de afvalbranche
Het afgelopen jaar zijn bedrijven in de afvalbranche veel actiever de IT-markt aan het verkennen. Waarom is het juist nu belangrijk voor hen om hiermee bezig te zijn?

Dat klopt. Daar zijn ook een aantal goede redenen voor. De wereld om ons heen verandert. Met name de klantvisie, de behoefte vanuit de klant. Het functioneren van een klantenservice moet bijna kunnen tippen aan het Coolblue- of Bol.com-effect, anders doe je niet mee. Veel afvalbedrijven, en dus ook onze klanten, kunnen hier nog een behoorlijke groei maken. De interactie met hun eindklant kan naar een veel hoger niveau.

Ook verwachten afvalinzamelaars steeds meer van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. Als daar nu niet in geïnvesteerd wordt, ontstaat er een gat tussen hun vaardigheden en de nieuwe digitale toepassingen die de afvalbedrijven gaan toepassen.

Daarnaast staan steeds meer afvalinzamelaars open voor het adopteren van nieuwe technieken. De wereld om ons heen zet hierin grote stappen. Het is belangrijk dat ook wij innoveren in onze branche. Denk bijvoorbeeld aan deze technieken:

  • Sensortechnieken
  • De inzet van bepaalde algoritmes
  • Machine learning
  • Block chain
Waarom spelen de technieken die je noemde een belangrijke rol?

Omdat deze technieken de bedrijven in staat stellen om te werken aan die klantbeleving. Bijvoorbeeld door sneller actie te ondernemen wanneer iets speelt. Die nieuwe technieken zorgen ervoor dat er efficiënter gewerkt kan worden, wat weer bijdraagt aan kostenbesparing.

Als voorbeeld neem ik de sensortechniek. Door vulgraadmetingen te doen bij ondergrondse containers, kun je voorspellen wanneer een container vol is. Achter die techniek zit een algoritme. Het algoritme helpt met het voorspellen hoe snel de container zich vult. Op basis van deze informatie kun je inzameling plannen. Het gevolg is dat containers elke keer op het juiste moment worden geleegd en niet meer overlopen.

Een ander voorbeeld is block chain. Dit is echt een vlucht aan het nemen en kan voor de afvalbranche een toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld rondom de producentenverantwoordelijkheid. Er wordt van de producenten verwacht dat hun producten steeds beter gerecycled worden. Je wilt dus kunnen volgen wat er met het product gebeurt. Als je die informatiedrager gaat opnemen in een block chain, kun je continu monitoren wat er met het product gebeurt. Dat geldt ook voor de wet- en regelgeving. Als je kijkt naar inzameling en afvaltransport, dan praat je vaak over de ontdoener, de inzamelaar en de verwerker. Binnen dit circuit wil je ook kunnen signaleren wat er gebeurt met het afval. Je wilt er zeker van zijn dat niemand iets kan veranderen aan de inhoud van het afval. Als je ook de wetgever (het LMA) toevoegt, zorg je voor een gesloten circuit en zou er ook sprake kunnen zijn van een block chain. Door block chain wordt de informatie open beschikbaar voor iedereen en is het inzichtelijk qua wat er met het afval gebeurt.

Je zegt dat bedrijven wat terughoudend reageren op de innovatieve technieken. Die technieken toepassen, dat vraagt om een digitale transformatie, een term die we vaak voorbij horen komen. Hoe denk je dat de branche hiernaar kijkt?

Ik denk dat de branche altijd wel kijkt naar nieuwe technieken, maar in sommige gevallen nog wel een zetje kan gebruiken. De benodigde innovatieve houding stimuleer je door te laten zien welke toegevoegde waarde het product heeft. Wat brengt het en wat levert het op? Daar wil je antwoord op. Het is ook goed dat er nu initiatieven in de branche zijn die hier open voor staan. Een aantal bedrijven gaan bijvoorbeeld samenwerken. Het belang van innovatie en marktverkenning wordt dus ook wat breder gedragen. Dat brengt de digitale revolutie op gang.

En waarin werken de inzamelaars dan samen? Gebruiken ze dezelfde pakketten of passen ze dezelfde nieuwe technieken toe?

De afvalinzamelaars die de krachten bundelen, definiëren samen wat ze willen bereiken met nieuwe technieken. Onze rol vanuit Clever Consultancy is om hier input in te geven. Wat zijn de mogelijkheden? Waar kun je aan denken? Wat is er allemaal? We zien ook dat aanbieders van softwarepakketten daarop inspelen met nieuw aanbod.

Je hebt het nu over samenwerken, wat betekent dit voor de individuele visie van deze afvalinzamelaars?

Dat betekent dat je goed met elkaar afstemt tot waar je gezamenlijkheid gaat en waar je identiteit begint. Na 11 jaar consultany bieden aan deze bedrijven, durf ik wel te zeggen dat 80% tot 85% in de gemeentelijke inzameling wel gezamenlijkheid is. Deze gezamenlijkheid deel je dus met elkaar. De overige 15% tot 20% is identiteit. Die identiteit wordt gevormd door bijvoorbeeld het specifieke beleid wat je voert vanuit de gemeente en nuances in de manier van inzamelen.

En als je kijkt naar de samenwerking, wat zou een eerste kleine stap kunnen zijn om die samenwerking aan te gaan?

Het verleden heeft al een aantal van die samenwerkingen bewezen. Bijvoorbeeld de Stuurgroep Stosag. Die samenwerking leidt tot standaardisatie in de branche. Op dit moment zijn er samenwerkingen aan het ontstaan, die in eerste instantie een omgeving creëren waar met elkaar de mogelijkheden worden besproken. Die omgeving leidt weer tot vervolgen in samenwerkingen.

Wat is de rol van Clever Consultancy bij de marktverkenning?

Wij zagen deze vlucht richting een marktverkenning vorig jaar zomer (2020) aankomen. We besloten een manier te vinden, zodat we onze klanten konden meenemen in deze vlucht. Met als doel hen hierover te informeren en te helpen met het maken van een toekomstplan.

Inmiddels hebben we de marktverkenning opgepakt met 20 klanten. Dat doen we bij alle klanten op dezelfde manier. Zo kunnen we laten zien dat we met een standaard aanpak, standaard documenten en dezelfde werkwijze de marktverkenning aan kunnen pakken bij diverse bedrijven. Hier komt de 80% gezamenlijkheid versus 20% identiteit weer terug: voor 80% is deze marktverkenning voor alle afvalinzamelaars gezamenlijk aan te pakken en voor 20% is dit op maat. Ik hoop dat deze stap van de marktverkenning en het maken van een toekomstplan bijdraagt aan de verdere professionalisering in de branche.

Wil je weten welke mogelijkheden jij hebt om jouw organisatie future proof te maken? Neem gerust contact met ons op voor de marktverkenning. Meer over de keuze van software lees je hier, op onze pagina over softwareselectie.