Disclaimer Clever Consultancy2018-10-26T09:34:43+00:00

Disclaimer Clever Consultancy

Op het gebruik van deze website (www.cle-ver.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Clever Consultancy streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Clever Consultancy niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Clever Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Clever Consultancy en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Clever Consultancy garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en worden verwerkt, omdat deze tijdige ontvangst niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Clever Consultancy te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Clever Consultancy heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Clever Consultancy aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Clever Consultancy zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke wijze dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Clever Consultancy daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wil je kennismaken?

Laat je gegevens achter en we bellen je terug voor een afspraak.

Contactgegevens Clever
085 – 002 77 72
info@cle-ver.nl

Kom langs bij Clever

Kom je liever langs voor een bakkie koffie?

Dit is ons adres:
Landjuweel 48, 3905 PH Veenendaal

WhatsApp chat